Cerințele pentru ferestrele rezistente la foc

În conformitate cu cerințele prevăzute în Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor P118/1 – 2013, precum si a normei europene EN 13501-2 privind condițiile tehnice care trebuie îndeplinite de clădiri și localizările lor (cu modificări ulterioare), ușile și ferestrele ignifuge, proiectate pentru a fi instalate în golurile situate în elementele verticale de compartimentare ale clădirii trebuie proiectate și executate într-un mod care în caz de incendiu va asigura:

  • prevenirea răspândirii incendiului
  • limitarea răspândirii focului și fumului din clădire în alte spații și zone
  • limitarea răspândirii incendiului în clădiri adiacente
  • facilitarea evacuării utilizatorilor prin limitarea nivelului de radiație termică
  • asigurarea siguranței pentru a facilita acționarea echipelor de salvare

Agrement tehnic pereție nestructurali rezistenți la foc.

Agrement tehnic uși și ferestre rezistente la foc.

Solicită ofertă

Fereastra IGNIFORTE

Sistemul MB-86EI îmbină avantajele sistemului clasic de ferestre cu proprietățile despărțitoarelor rezistente la foc – construcția sa îndeplinește toate cerințele prevederilor și normelor în vigoare, în special în privința economisirii de energie și protecției mediului, asigurând în același timp siguranța corespunzătoare la foc. Sistemul este clasificat în categoria „împiedică răspândirea a focului”.

  • Impermeabil EN 12208: clasa E 1500 Pa
  • Permeabilitatea la aer EN 12207: clasa 4
  • Izolarea termică UW: > 0,86 W/(m2K)
  • Rezistența la foc: clasa EI30
Solicită ofertă